Teutenberg Financiële Planning
Een antwoord voor:
»  Ondernemers
»  Freelancers & vrije beroepen
»  Werknemers
»  Expats
 
Over Teutenberg Financiële Planning
»  Wie zijn wij?
»  Algemene informatie
»  Heb ik advies nodig?
»  Mijn persoonlijke plan
»  Wat kost een advies?
»  Wij zijn gecertificeerd!
»  Documenten
 
Contact
Teutenberg Financiële Planning
Eisenhowerlaan 51 a
2517 KK 's-Gravenhage
T 070-323.01.87
M 06-43.07.65.26
F 070-325.01.11
@ info@teutenberg.nl
 
Freelancers & vrije beroepen
VRAGEN VOOR WERKNEMERS:
» Hoe kan ik mijn gouden handdruk het beste gebruiken voor inkomen of pensioen?
» Kan ik mijn optie- of aandelenregeling gebruiken om mijn pensioen aan te vullen?
» Hoe bouw ik het slimst een studiefonds voor mijn kinderen op?
» Welk deel van mijn vermogen kan ik nu al gebruiken om lekker van te leven?
 
 
ANTWOORDEN VOOR WERKNEMERS:
Welk deel van mijn vermogen kan ik nu al gebruiken om lekker van te leven?
 
Eigenlijk dient u daarvoor helderheid te hebben over de verhouding tussen uw inkomsten en uitgaven. Er is bijvoorbeeld niets tegen interen op uw vermogen, als het maar planmatig gebeurt. Tenslotte is financiële zekerheid belangrijk voor u en uw gezin. Toch heeft u niet alle omstandigheden in de hand. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen voordoen, die uw financiële zekerheid in gevaar kunnen brengen. Een goede financiële planning kan daarbij helpen. In een financieel plan zijn twee doelen belangrijk: continu�teit van uw inkomen en vermogensgroei. Het plan is gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie. Het voordeel van een goed financieel plan is, behalve de strategie voor (verdere) vermogensopbouw en �stabiliteit, de rust die het geeft over uw financiële zekerheid in de nabije en verdere toekomst.

Met behulp van onze planningssoftware kan uw inkomensbehoefte en vermogenspositie in kaart worden gebracht en kan er een plan worden opgesteld om een gezonde financiële situatie te creëren voor nu en voor de toekomst. Daarin wordt vastgelegd hoe verschillende zaken als hypotheek, pensioen, spaar- en beleggingsmogelijkheden, leningen en verzekeringen het best op elkaar afgestemd kunnen worden. Waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met uw plannen en toekomstverwachtingen. Tevens is het van belang dat u - periodiek - uw financieel plan laat checken en waar nodig laat aanpassen aan veranderde omstandigheden. Volgt u deze handelwijze, dan heeft u duidelijkheid over welk deel van uw vermogen u nu al kunt gebruiken om lekker van te leven.

Het maken van een inventarisatie en het geven van een afgewogen advies worden prima verzorgd door Teutenberg Financiële Planning.
© TFP 2007 | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Privacy | Webdesign & Bouw: Styliscious