Teutenberg Financiële Planning
Een antwoord voor:
»  Ondernemers
»  Freelancers & vrije beroepen
»  Werknemers
»  Expats
 
Over Teutenberg Financiële Planning
»  Wie zijn wij?
»  Algemene informatie
»  Heb ik advies nodig?
»  Mijn persoonlijke plan
»  Wat kost een advies?
»  Wij zijn gecertificeerd!
»  Documenten
 
Contact
Teutenberg Financiële Planning
Eisenhowerlaan 51 a
2517 KK 's-Gravenhage
T 070-323.01.87
M 06-43.07.65.26
F 070-325.01.11
@ info@teutenberg.nl
 
Ondernemer
VRAGEN VOOR ONDERNEMERS:
» Wat kan ik het beste doen met veel liquide middelen in mijn bedrijf?
» Hoe behoudt mijn gezin een goed inkomen, mocht mij iets overkomen?
» Hoe kan ik het beste mijn pensioen opbouwen via mijn BV?
» Kan ik het beste mijn huis in privé aankopen of via de onderneming?
» Hoe kan ik het beste mijn pensioenopbouw en lijfrentes op elkaar afstemmen?
» Waar moet ik op letten als ik ga trouwen onder huwelijkse voorwaarden?
» Hoe kan ik mijn vermogen gunstig overdragen aan mijn kinderen?
 
 
ANTWOORDEN VOOR ONDERNEMERS:
Hoe kan ik mijn vermogen gunstig overdragen aan mijn kinderen?
 
Bij een overlijden gaat uw nalatenschap over op uw erfgenamen. Zij moeten over hun aandeel successierechten betalen. Het verschuldigde percentage kan oplopen van 5% tot bijna 70%. Er gelden wel bepaalde (beperkte) vrijstellingen.

Door het vermogen tijdig naar uw kinderen over te hevelen, kan een aanzienlijke besparing op de successierechten worden gerealiseerd. Het maken van een goed schenkingsplan vergt de nodige deskundigheid. Wij kunnen samen met een notaris zo´┐Żn plan voor u opstellen.

In de wetgeving zijn bijzondere regelingen opgenomen als een ondernemer zijn onderneming schenkt dan wel nalaat. Zo kan onder bepaalde voorwaarden 75% van de waarde van de onderneming buiten de belastingheffing worden gelaten. Dit kan een aanzienlijke belastingbesparing opleveren. Toch moet u niet alleen aandacht besteden aan de fiscale gevolgen van het overhevelen van (ondernemings)vermogen. U moet ook aandacht besteden aan de civielrechtelijke aspecten. Denk hierbij aan het behouden van de zeggenschap over de onderneming en de verhouding tussen de kinderen en uw partner. Teutenberg Financiële Planning neemt deze elementen mee bij het opstellen van het schenkingsplan.
© TFP 2007 | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Privacy | Webdesign & Bouw: Styliscious