Teutenberg Financiële Planning
Een antwoord voor:
»  Ondernemers
»  Freelancers & vrije beroepen
»  Werknemers
»  Expats
 
Over Teutenberg Financiële Planning
»  Wie zijn wij?
»  Algemene informatie
»  Heb ik advies nodig?
»  Mijn persoonlijke plan
»  Wat kost een advies?
»  Wij zijn gecertificeerd!
»  Documenten
 
Contact
Teutenberg Financiële Planning
Eisenhowerlaan 51 a
2517 KK 's-Gravenhage
T 070-323.01.87
M 06-43.07.65.26
F 070-325.01.11
@ info@teutenberg.nl
 
Ondernemer
VRAGEN VOOR ONDERNEMERS:
» Wat kan ik het beste doen met veel liquide middelen in mijn bedrijf?
» Hoe behoudt mijn gezin een goed inkomen, mocht mij iets overkomen?
» Hoe kan ik het beste mijn pensioen opbouwen via mijn BV?
» Kan ik het beste mijn huis in privé aankopen of via de onderneming?
» Hoe kan ik het beste mijn pensioenopbouw en lijfrentes op elkaar afstemmen?
» Waar moet ik op letten als ik ga trouwen onder huwelijkse voorwaarden?
» Hoe kan ik mijn vermogen gunstig overdragen aan mijn kinderen?
 
 
ANTWOORDEN VOOR ONDERNEMERS:
Hoe kan ik het beste mijn pensioenopbouw en lijfrentes op elkaar afstemmen?
 
Ondernemers zijn druk bezig met hun bedrijfsvoering en denken vaak te laat aan hun inkomen na hun ondernemerschap. In het algemeen hebben veel ondernemers een te positief beeld van hun toekomstvoorzieningen. Daarbij komt nog dat zij rekenen op een veelal te hoge verkoopopbrengst van hun onderneming. Daar staat tegenover dat het spaargeld vaak niet meegenomen wordt bij het bepalen van het benodigd aanvullend inkomen.

Als er al voorzieningen worden getroffen voor de oude dag, is er zelden sprake van een structurele aanpak. Verder is vaak niet duidelijk welke rechten de ondernemer kan ontlenen aan een bepaalde polis en weet hij of zij niet welke pensioenrechten er in het verleden zijn opgebouwd.
Voordat er kan worden bepaald hoe de pensioenopbouw en lijfrentes het best op elkaar afgestemd kunnen worden, is het noodzakelijk de bestaande voorzieningen te inventariseren.

De adviseurs van Teutenberg Financiële Planning zijn opgeleid om deze inventarisatie voor u te verzorgen en u aansluitend een deskundig advies te geven.
© TFP 2007 | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Privacy | Webdesign & Bouw: Styliscious