Teutenberg Financiële Planning
Een antwoord voor:
»  Ondernemers
»  Freelancers & vrije beroepen
»  Werknemers
»  Expats
 
Over Teutenberg Financiële Planning
»  Wie zijn wij?
»  Algemene informatie
»  Heb ik advies nodig?
»  Mijn persoonlijke plan
»  Wat kost een advies?
»  Wij zijn gecertificeerd!
»  Documenten
 
Contact
Teutenberg Financiële Planning
Eisenhowerlaan 51 a
2517 KK 's-Gravenhage
T 070-323.01.87
M 06-43.07.65.26
F 070-325.01.11
@ info@teutenberg.nl
 
Ondernemer
VRAGEN VOOR ONDERNEMERS:
» Wat kan ik het beste doen met veel liquide middelen in mijn bedrijf?
» Hoe behoudt mijn gezin een goed inkomen, mocht mij iets overkomen?
» Hoe kan ik het beste mijn pensioen opbouwen via mijn BV?
» Kan ik het beste mijn huis in privé aankopen of via de onderneming?
» Hoe kan ik het beste mijn pensioenopbouw en lijfrentes op elkaar afstemmen?
» Waar moet ik op letten als ik ga trouwen onder huwelijkse voorwaarden?
» Hoe kan ik mijn vermogen gunstig overdragen aan mijn kinderen?
 
 
ANTWOORDEN VOOR ONDERNEMERS:
Kan ik het beste mijn huis in privé aankopen of via de onderneming?
 
In de praktijk zijn de keuzemogelijkheden beperkt. Als u uw onderneming drijft via een BV, kan de BV de woning kopen en vervolgens aan u verhuren. Het voordeel hiervan is dat de BV alle kosten met betrekking tot de woning in aftrek kan brengen. Een nadeel is dat een waardestijging van het pand belast wordt bij verkoop van de woning. Verder is de huur die u aan uw BV betaalt bij u niet aftrekbaar. Per saldo leidt dit er in de praktijk toe dat directeur- aandeelhouders de woning in privé aanschaffen.
Wel kan de BV een belangrijke rol spelen bij de financiering van de woning. Zo kan de BV (een deel van) de financiering voor rekening nemen. Hierbij moet dan wel goed gekeken worden naar de voorwaarden die daarbij worden gesteld.

Als u uw onderneming voor eigen rekening en risico drijft (geen BV of iets dergelijks), is de keuzemogelijkheid wettelijk beperkt. Als de woning alleen voor privédoeleinden wordt gebruikt, moet u de woning als privévermogen bestempelen. Is er sprake van een gemengd gebruik dan kan de woning slechts in specifieke situaties op de balans van de onderneming worden gezet.
Verder kunt u in deze situatie geen geld lenen bij uw eigen onderneming. Dit, omdat de bezittingen en schulden van de onderneming al van uzelf zijn (de onderneming heeft geen rechtspersoonlijkheid).

Mocht u overwegen een woning te gaan kopen, is het verstandig om in een vroeg stadium met Teutenberg Financiële Planning te kijken naar de (on)mogelijkheden. Ons advies kan u veel geld en problemen besparen.
© TFP 2007 | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Privacy | Webdesign & Bouw: Styliscious