Teutenberg Financiële Planning
Een antwoord voor:
»  Ondernemers
»  Freelancers & vrije beroepen
»  Werknemers
»  Expats
 
Over Teutenberg Financiële Planning
»  Wie zijn wij?
»  Algemene informatie
»  Heb ik advies nodig?
»  Mijn persoonlijke plan
»  Wat kost een advies?
»  Wij zijn gecertificeerd!
»  Documenten
 
Contact
Teutenberg Financiële Planning
Eisenhowerlaan 51 a
2517 KK 's-Gravenhage
T 070-323.01.87
M 06-43.07.65.26
F 070-325.01.11
@ info@teutenberg.nl
 
Ondernemer
VRAGEN VOOR ONDERNEMERS:
» Wat kan ik het beste doen met veel liquide middelen in mijn bedrijf?
» Hoe behoudt mijn gezin een goed inkomen, mocht mij iets overkomen?
» Hoe kan ik het beste mijn pensioen opbouwen via mijn BV?
» Kan ik het beste mijn huis in privé aankopen of via de onderneming?
» Hoe kan ik het beste mijn pensioenopbouw en lijfrentes op elkaar afstemmen?
» Waar moet ik op letten als ik ga trouwen onder huwelijkse voorwaarden?
» Hoe kan ik mijn vermogen gunstig overdragen aan mijn kinderen?
 
 
ANTWOORDEN VOOR ONDERNEMERS:
Hoe kan ik het beste mijn pensioen opbouwen via mijn BV?
 
Normaal moet de pensioenopbouw via een professionele verzekeraar lopen. Dit om ervoor te zorgen dat het pensioen van de werknemer veilig is als er onverhoopt iets met de onderneming van zijn werkgever gebeurt.

Voor een directeuraandeelhouder biedt de wet de mogelijkheid om een pensioen binnen de eigen BV op te bouwen. Hij moet dan wel ten minste 10% van de aandelen op zijn naam hebben staan.

Als u pensioen binnen uw eigen BV opbouwt, dient u zich ervan bewust te zijn dat hieraan bepaalde risico´s zijn verbonden. Helaas wordt dit door directeur- aandeelhouders nogal onderschat. Het opsplitsen van de activiteiten over meer dan één BV is een optie. De consequentie daarvan is dat er dan zo veel financiële verbanden zijn dat bij een faillissement ook de pensioenvoorziening teloor gaat. Mede daarom is het aan te bevelen om de pensioenopbouw extern onder te brengen.

Is dit niet mogelijk of wenselijk, dan is het van belang om uw inkomensplaatje te bekijken mocht u onverhoopt komen te overlijden. De BV is dan in veel gevallen verplicht direct een nabestaandenpensioen uit te keren. De vraag is echter wel, of er dan voldoende kapitaal aanwezig is om het nabestaandenpensioen aan uw partner uit te keren. Als u nog maar net bent begonnen met de pensioenopbouw in eigen beheer, is dat meestal niet het geval.

Teutenberg Financiële Planning kan samen met u - in overleg met uw accountant en/of belastingadviseur - inventariseren wat de financiële risico´s zijn. Tevens kunnen wij u informeren over de opties die het beste bij u passen.
© TFP 2007 | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Privacy | Webdesign & Bouw: Styliscious