Teutenberg Financiële Planning
Een antwoord voor:
»  Ondernemers
»  Freelancers & vrije beroepen
»  Werknemers
»  Expats
 
Over Teutenberg Financiële Planning
»  Wie zijn wij?
»  Algemene informatie
»  Heb ik advies nodig?
»  Mijn persoonlijke plan
»  Wat kost een advies?
»  Wij zijn gecertificeerd!
»  Documenten
 
Contact
Teutenberg Financiële Planning
Eisenhowerlaan 51 a
2517 KK 's-Gravenhage
T 070-323.01.87
M 06-43.07.65.26
F 070-325.01.11
@ info@teutenberg.nl
 
Ondernemer
VRAGEN VOOR ONDERNEMERS:
» Wat kan ik het beste doen met veel liquide middelen in mijn bedrijf?
» Hoe behoudt mijn gezin een goed inkomen, mocht mij iets overkomen?
» Hoe kan ik het beste mijn pensioen opbouwen via mijn BV?
» Kan ik het beste mijn huis in privé aankopen of via de onderneming?
» Hoe kan ik het beste mijn pensioenopbouw en lijfrentes op elkaar afstemmen?
» Waar moet ik op letten als ik ga trouwen onder huwelijkse voorwaarden?
» Hoe kan ik mijn vermogen gunstig overdragen aan mijn kinderen?
 
 
ANTWOORDEN VOOR ONDERNEMERS:
Wat kan ik het beste doen met veel liquide middelen in mijn bedrijf?
 
Voordat u hierover een besluit kunt nemen, moet u eerst goed nagaan wat uw toekomstplannen zijn: zowel zakelijk als privé. Als u het geld op de korte termijn nodig heeft, moet u terughoudend zijn met het beleggen van het geld. Hebt u het geld niet op de korte termijn nodig, dan kunt u wat meer financiële risico´s nemen.

Verder speelt de wijze waarop u uw onderneming drijft een belangrijke rol. Zo kunt u als directeuraandeelhouder geld lenen van uw BV of een dividend aan u laten uitkeren, zij het niet belastingvrij. Een ondernemer wiens inkomen wordt belast via de aangifte inkomstenbelasting, is echter vrij om geld over te hevelen naar zijn privévermogen.

Wat u goed moet beseffen, is dat veel ondernemers binnen hun onderneming een oudedagsvoorziening opbouwen. Dit brengt de nodige financiële risico´s met zich mee. Het kan dus een optie zijn om de liquide middelen te gebruiken voor de opbouw van uw oudedagsvoorziening die geheel dan wel gedeeltelijk bij een professionele verzekeraar is ondergebracht.

Conclusie:
U kunt kiezen uit veel opties. Welke keuze u maakt, hangt van een groot aantal factoren af. Een goed financieel advies is onontbeerlijk. Teutenberg Financiële Planning kan u dit advies geven.
© TFP 2007 | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Privacy | Webdesign & Bouw: Styliscious